• تهران ، نمایشگاه بین المللی
  • 0912-3882387
  • 0912-2155548

تشریفات

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های گرمایش و سرمایشی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های گرمایش و سرمایشی

شرکت کاسپین تجارت پرگاس با دیگر مفتخر حضور و همکاری با مجموعه شرکت های تهیه اروند، تهویه نیما، سپاهان رادیاتور، سازه های آرمانی، هوایار و بسیاری دیگر از عزیزان در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم ...